You are here

GEA

Mobiliari Urbà

Distribuïm bancs, fonts, reixes d’arbrat, contenidors d’escombraries o parcs infantils, entre altres elements de mobiliari urbà. .

Convidem als nostres clients a conèixer la nostra botiga GEA CASA, una botiga d’última generació.